• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Informacje

Konsultacje programu współpracy na 2016 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok.
Zaproszenie na warsztat Szkoły Liderów/ek Pomorskiej Sieci Cop we współpracy z XVII Edycją Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych
Zapraszamy społeczników pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi lub jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego do udziału w wybranym bezpłatnym szkoleniu.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
Tweety użytkownika @PowiatLeborski