• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

XXXIX sesja Rady Powiatu Lęborskiego - 12 kwietnia 2018

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Powiatu Lęborskiego, na wniosek Zarządu Powiatu Lęborskiego, zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się
12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000" oraz podjęcie uchwały. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie obrad.

   Przewodniczący Rady Waldemar Walkusz

Tweety użytkownika @PowiatLeborski