• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Lęborskiego - 5 września 2017

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego   Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i kontroli żywności.
 6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Lęborskiego.
 7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powiększenia Słowińskiego Rezerwatu Biosfery oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017 - 2025 oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2018 rok oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2018 rok oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018)" poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kaszubska nr 1330 G" oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018)" poprzez realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G - m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000” oraz podjęcie uchwały.
 16. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z pracy w I półroczu 2017 r.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Waldemar Walkusz

Tweety użytkownika @PowiatLeborski