• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Lęborskiego - 18 grudnia 2017

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz podjęcie uchwały:
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2018 rok,
 • przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej,
 • dyskusja,
 • głosowanie.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie obrad.

   

Przewodniczący Rady Waldemar Walkusz

Tweety użytkownika @PowiatLeborski