• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji

Łukasz Łudziński

tel.: 59 8632 853

Do podstawowego zakresu działania Samodzielnego stanowiska pracy ds. inwestycji należy w szczególności:

 1. Planowanie, przygotowywanie, nadzór nad realizacją powiatowych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Monitorowanie przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lęborskiego wskaźników dla inw stycji w projektach inwestycyjnych, w szczególności wskaźników oszczędności energetycznej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej.
 3. Sporządzanie analiz wariantów planowanych inwestycji.
 4. Sporządzanie planów remontów w powiatowych budynkach użyteczności publicznej.
 5. Prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem inwestycji,
 6. Nadzór nad przebiegiem procesu opracowywania dokumentacji projektowej technicznej.
 7. Nadzór nad realizacją polityki energetycznej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej oraz inicjowanie działań w tym zakresie.
 8. Analiza umów na dostawę energii elektrycznej, ciepła i gazu w powiatowych budynkach użyteczności publicznej.
 9. Koordynacja, monitorowanie realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej.
 10. Rozliczenia finansowe prowadzonych inwestycji we współpracy z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.
Tweety użytkownika @PowiatLeborski