przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Blisko 13,5 miliona zł na rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim

Marszałkowie Mieczysław Struk i Krzysztof Trawicki wręczyli organom prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczące „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy". Uroczystość odbyła się w czwartek, 31 marca 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Pani Starosta Teresa Ossowska-Szara wraz z Wicestarostą Elżbietą Godderis oraz przedstawicielem pracodawców  – Panem Markiem Stawskim odebrała decyzję dotyczącą Powiatu Lęborskiego.

Uchwały otrzymały organy prowadzące szkoły zawodowe, które uczestniczyły w otwartym konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego (tj. wszystkie powiaty województwa pomorskiego oraz dwa niepubliczne organy prowadzące: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku).

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele środowiska gospodarczego, którzy włączyli się w prace w ramach zorganizowanego konkursu, którego formuła jest unikatowym w skali kraju rozwiązaniem przyjętym przez regionalne władze samorządowe związanym ze wsparciem szkolnictwa zawodowego w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia, którego źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przewidziane jest tylko dla tych szkół, które prowadzą lub planują prowadzić kształcenie w zawodach odpowiadających branżom kluczowym, tj. takim specjalizacjom, w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego.

Powiat Lęborski będzie rozwijał branże kluczowe:

Wartość planowanych projektów Powiatu Lęborskiego wynosi blisko 13,5 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie m.in. wsparcie uczniów szkół zawodowych (np. płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy), wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u pracodawców, studia podyplomowe), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (rozbudowa i modernizacja budynków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Planowany okres realizacji projektów  Powiatu Lęborskiego: 12.2016 – 09.2021

W projektach Powiatu Lęborskiego udział weźmie m.in.:

Szacowana wartość projektów Powiatu Lęborskiego: 13 481 200,00 zł, w tym:

Wymienione powyżej kwoty dot. wyłącznie zadań merytorycznych. Na etapie wnioskowania o dofinansowanie w ramach projektów zintegrowanych należy uwzględnić dodatkowe koszty zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków, np. koszty pośrednie.

 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w wypracowanie spójnej koncepcji szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim, w tym m.in.:

 


Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork