przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


PROJEKTY Z ZAKRESU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – blisko 15 milionów złotych na edukację zawodową!

W dniu 9 listopada 2016 roku Starosta Lęborski, Teresa Ossowska - Szara wraz z Wicestarostą, Elżbietą Godderis podczas V Forum Pomorskiej Edukacji podpisała umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację dwóch projektów z zakresu kształcenia zawodowego:

1. ,,Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne’’ 

2.  ,,Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego’’.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia, którego źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,   przewidziane jest tylko dla tych szkół, które prowadzą lub planują prowadzić kształcenie w zawodach odpowiadających branżom kluczowym, tj. takim specjalizacjom, w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego.

Powiat Lęborski będzie rozwijał branże kluczowe:

- ICT i elektronikę  (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku);

- transport, logistykę i motoryzację (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku);

- budownictwo (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)

- chemię lekką (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku)

- BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i  Agrobiznesu w Lęborku)

 

Wartość ww. projektów Powiatu Lęborskiego wynosi około 14,9 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie m.in. wsparcie uczniów szkół zawodowych (np. płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy), wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u pracodawców, studia podyplomowe), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno -zawodowego, dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (rozbudowa i modernizacja budynków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Planowany okres realizacji projektów Powiatu Lęborskiego: 12.2016 – 09.2021.

W projektach Powiatu Lęborskiego udział weźmie m.in.:

• 1.336 uczniów ww. szkół zawodowych (liczba osób odbywających płatne staże/ praktyki

 zawodowe u pracodawców w ww. branżach),

• 31 nauczycieli kształcenia zawodowego,

• 3 szkoły zawodowe, które zostaną zmodernizowane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

 


Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork