przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Wkrótce nowa droga do Popowa

Cztery kilometry nowej drogi wraz z dobrze utrzymanym poboczem i rondem powstanie wkrótce na trasie popularnego wśród kierowców skrótu z Lęborka do Trójmiasta. Z udziałem Alicji Zajączkowskiej, Starosty Lęborskiego, Edmunda Głombiewskiego, Wicestarosty Lęborskiego, wójta Cewic – Jerzego Bańki, Adriana Wenty, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku oraz przedstawiciela gminy Linia odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy. Nową drogą kierowcy pojadą już w listopadzie tego roku.

- Gruntowna przebudowa całej nawierzchni obejmie wykonanie wzmocnienia w postaci specjalnej siatki, warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 10 cm asfaltu, co umożliwi bezpieczny ruch samochodów ciężarowych o obciążeniu 10 ton na osi – mówi Adrian Wenta, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku – Droga zostanie wyposażona w pobocza o szerokości 0,75 m z mechanicznie stabilizowanego kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Przy rondzie zostanie wykonany peron autobusowy, kolejny, wraz z zatoką postojową dla autobusów – w miejscowości Dziechno.
Droga zyska również nowe bariery o łącznej długości kilometra. Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy na drogi leśne oraz wykonane ogrodzenia zapobiegające wtargnięciu na drogę zwierząt.
Jak zapewniają drogowcy, pomimo ustanowienia odcinkami ruchu wahadłowego podczas przebudowy, droga nie będzie zamknięta całkowicie dla ruchu. Zostanie natomiast zorganizowany zalecany objazd dla samochodów osobowych, które w miejscowości Popowo kierowane będą na Łebunię i następnie do drogi wojewódzkiej 214 w kierunku Lęborka. Drogowcy sugerują zalecany objazd wszystkim kierującym autami osobowymi, ponieważ unikną stania na „wahadłach”, zarządzanych sygnalizacją świetlną. Kierowcy ciężarówek będą musieli wkalkulować czas oczekiwania na światłach, ponieważ droga między Popowem, a Łebunią, nie jest dostosowania do intensywnego ruchu ciężkich aut.
- Inwestycja, której realizację rozpoczynamy, to bardzo ciekawy projekt i niezwykle potrzebny, o czym przekonały nas rozmowy poprzedzające podpisanie umowy między Powiatem Lęborskim oraz Gminami Cewice i Linia. Usprawni on komunikację między sąsiadującymi powiatami wejherowskim i lęborskim, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo tak kierujących, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości  – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Cieszę się, że pani Bogusława Engelbrecht, wójt Gminy Linia z ogromną życzliwością wsparła to zadanie finansowo. Samorząd Cewic z wójtem Jerzym Bańką również wygospodarował odpowiednie środki, które umożliwiają rozpoczęcie prac.
Formalne zawarcie umowy partnerskiej nastąpiło 27 maja br. w sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego. Wcześniej została zawarta umowa z wojewodą pomorskim na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019)”, objętego finansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. – Mieszkańcy Dziechna, Popowa od lat czekali na poprawę funkcjonalności tej drogi, bo rzeczywiście jest ona w opłakanym stanie – mówi Jerzy Bańka, wójt Cewic – Tym bardziej cieszyć się można, że udało nam się osiągnąć konsensus w sprawie finansowania tego bardzo ważnego zarówno dla gminy, jak i dla powiatu zadania.
- Na początek ustawimy znaki drogowe informujące o trwających robotach, wykonamy odhumusowanie poboczy – łącznie na odcinku 8 km, następnie przeprowadzone zostaną roboty geodezyjne, m.in. wytyczenie osi jezdni i poszerzenia do planowanego 5,50 m, a dopiero potem wejdą koparki – mówi Leszek Pranczke, kierownik budowy, reprezentujący generalnego wykonawcę robót – Zgodnie z założeniami i harmonogramem, zakładamy zakończenie robót w końcówce października tego roku.
Jak powiedział Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski, Powiat będzie czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków i zgodę na wydłużenie remontowanego odcinka o pozostałe do Popowa 850 m. – Być może nastąpi to w ramach środków na drugi etap w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – dodaje Wicestarosta E. Głombiewski – Wniosek złożyliśmy o kolejne 2,6 km, a wstępnych decyzji rozstrzygających spodziewamy się pod koniec sierpnia.


Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork