BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii

Utworzono: 29-09-2015

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje szczegółowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Wydział Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego tel. 22 45 95 846.

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/

BOCIAN - rozproszone,