Dla mieszkańców miasta Lęborka dostępne są dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska

 Szczegółowe informacje:

http://www.ekolebork.pl/dofinansowania/