Zaproszenie do udziału w seminarium pn. „Zrównoważone energetycznie miasta - od planowana do działania”

Utworzono: 06-11-2015

W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. takie tematy jak:

  • wiodąca rola miast i gmin w realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej (inicjatywa Porozumienie Burmistrzów)
  • opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
  • wprowadzenie w gminie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001
  • zintegrowane podejście do zarządzania energią - wyzwania i korzyści
  • praktyczne aspekty realizacji proenergetycznych działań - etapy, metody, narzędzia, interesariusze, finansowanie, potencjalne bariery
  • dobre praktyki w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

 

Uczestnicy będą się mogli także zapoznać z materiałami i narzędziami opracowanymi w ramach projektów 50000&1 SEAPs oraz Mayors in Action, które wspierają samorządy lokalne na drodze do zrównoważonego rozwoju energetycznego. 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Aby się zarejestrować, prosimy skorzystać z internetowego formularza rejestracji dostępnego pod następującym adresem adresem:

 

http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/436-formularz-rejestracji

 

Po dokonaniu rejestracji otrzymają państwo potwierdzenie na podany w formularzu adres e-mail.

 

Rejestracja na seminarium będzie otwarta do piątku, 20 listopada 2015 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania możliwości, a pierwszeństwo zostanie przyznane przedstawicielom samorządów lokalnych.