IV Forum Senioralne za nami

W dniu 5. grudnia 2016 r. w Powiatowym Ognisku Artystycznym w Lęborku Samorząd Powiatu Lęborskiego zorganizował dla mieszkańców powiatu, w tym w szczególności dla osób starszych IV Powiatowe Forum Senioralne.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Starostę Lęborskiego Panią Teresę Ossowską Szarą oraz Wicestarostę Lęborskiego Panią Elżbietę Godderis.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Pan Senator Kazimierz Kleina, który podkreślił  jak ważną rolę dla Powiatu Lęborskiego odgrywa propagowanie polityki senioralnej.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania informacji na temat realizowanych zadań
w Powiecie Lęborskim w zakresie opieki nad seniorem.

Swoje wystąpienie zaprezentowali:

 1. Pan Tadeusz Adamejtis Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. polityki senioralnej.
 2. Anita Richert-Kaźmierska – Starszy wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 3. Pan Eugeniusz Grabowski Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Szansa-Start Gdańsk”.
 4. Pani Lidia Kodłubańska – Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
 5. Pan Krzysztof Bruski - Prezes Zarządu Polskiego Centrum Opieki.
 6. Pani Bożena Kruszyńska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku.
 7. Pan Łukasz Salwarowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia MANKO w Krakowie.

 

Podczas spotkania podziękowano przedsiębiorcom z terenu powiatu lęborskiego za włączenie się do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Uczestnicy spotkania, którzy złożyli w Starostwie Powiatowym w Lęborku stosowny wniosek, otrzymali z rąk Pani Starosty Teresy Ossowskiej-Szarej oraz Wicestarosty Elżbiety Godderis Ogólnopolskie Karty Seniora.

Samorząd Powiatu Lęborskiego w uznaniu zasług w zakresie podejmowanych działań na rzecz wspierania seniorów otrzymał z rąk Prezesa Stowarzyszenia Manko w Krakowie Certyfikatu Powiat Przyjazny Seniorom.

Na koniec spotkania zaprezentowana została część artystyczna.

Podczas spotkania swoje talenty przedstawili:

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lęborku – „Zakręcone pozytywnie ale babki”,
 2. Zespół Meritum z Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku,
 3. Zespół „Kwiaty Jesieni” z Nowej Wsi Lęborskiej,
 4. Zespół Mareszki z Centrum Kultury w Cewicach,
 5. Sekcja kulturalna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łebie.

Na zakończenie spotkania Pani Elżbieta Godderis dziękując gościom za liczne przybycie zaprosiła wszystkich chętnych seniorów, zainteresowanych tematyką senioralną, na następne Forum, które odbędzie się w dniu 9. czerwca 2017 r., o godz. 12:00 w Lęborskim Centrum Kultury w Lęborku (w Kinie „Fregata”).

 

IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami
IV Forum Senioralne za nami