Zakończyliśmy VI Powiatowe Forum Senioralne. Kolejna edycja już w czerwcu przyszłego roku

Przy szczelnie wypełnionej zainteresowanymi sali lęborskiego kina odbyło się we wtorek VI Forum Senioralne. Tym razem tematykę spotkania zdominowały kwestie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Otwarcia forum dokonała Teresa Ossowska – Szara, starosta lęborski, która życząc owocnego spotkania, nie kryła zadowolenia, że organizowane od września 2015 roku fora, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a nawet uczestniczy w nich coraz więcej osób.
Idea spotkań i stała wymiana poglądów ze środowiskami osób starszych wynika z realizowanej z powodzeniem przez Powiat Lęborski polityki przychylnej seniorom.
Po oficjalnym otwarciu forum i odśpiewaniu hymnu seniorów, inicjatywę na scenie przejęła Ochotnicza Służba Ratownicza. To właśnie pomoc w nagłych przypadkach – jak postępować w przypadkach podejrzenia np. wylewów, jak rozpoznać symptomy, jak radzić sobie, gdy osoba w naszym towarzystwie nagle zasłabnie - o to część z tematów, o których mówił Daniel Mihuniewicz, prezes Ochotniczej Służby Ratowniczej.
OSR to pozarządowa organizacja działająca od lat na terenie Lęborka i powiatu lęborskiego, która oprócz działań ściśle związanych z zadaniami ratowniczymi, czy zabezpieczaniem imprez masowych, prowadzi szkolenia, kursy oraz zajmuje się szeroko pojętą oświatą informacyjną w zakresie pierwszej pomocy i wszystkiego, co można by określić pro zdrowotnym stylem życia, z zagadnieniami dotyczącymi psychologii włącznie.
- Dobrze, że świadomość związana z pierwszą pomocą stale się powiększa – mówił Daniel MihuniewiczŚwiadczy o tym m.in. to, że wiele z gminnych władz dostrzega potrzebę i decyduje się na zakupienie i udostępnienie publiczne automatycznych urządzeń AED. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, czy zakłócenia miarowości pracy serca, liczy się przede wszystkim czas.  
Automatyczne urządzenia AED umożliwiają maksymalną efektywność akcji ratowniczej przy podstawowym przygotowaniu osoby udzielającej pomocy, a nawet bez przygotowania, pod warunkiem realizowania komend urządzenia.
Część prezentacji poświęcona została objawowości poszczególnych zdarzeń, ponieważ umiejętność ocenienia stanu osoby poszkodowanej po objawach zewnętrznych, również warunkuje ostateczną skuteczność czynności ratowniczych.
Oprócz przedstawicieli miast i gmin powiatu, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, w spotkaniu uczestniczyły także radne Sejmiku Województwa Pomorskiego z terenu powiatu lęborskiego.
Merytorycznej dyskusji towarzyszyły artystyczne występy. To również stały element spotkań w ramach odbywających się for senioralnych, ponieważ oprócz dyskusji nad problemami ważnymi, spotkania te od zawsze pełnią również rolę integracyjną. Tym razem na scenie zaprezentowała się w repertuarze wokalnym Klaudia Juchniewicz, a w spektaklu jednego aktora Dorota Reszke, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łebie, a z zamiłowania wokalistka i aktorka. Jako, że grudzień to czas świąteczny, również podczas tego spotkania nie zabrakło dla jego uczestników drobnych upominków, przygotowanych przez lęborskiego starostę.
VI Forum Senioralne zakończyło ponowne odśpiewanie przez wszystkich hymnu seniorów. Kolejne forum zaplanowano na 5 czerwca przyszłego roku.

Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe
Zakończyliśmy VI Powiatowe