Koronawirus

3004.2020
KOMUNIKAT NR 7
KOMUNIKAT NR 7
W załączniku publikujemy wytyczne dla przedszkoli, które decydują się na otwarcie jednostki od 6.05.2020 r.

 

3004.2020
KOMUNIKAT NR 6
KOMUNIKAT NR 6
W załączniku zamieszczamy Państwu wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
3004.2020
KOMUNIKAT NR 5
KOMUNIKAT NR 5
W załączniku publikujemy Państwu Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773).

 

3004.2020
KOMUNIKAT NR 4
KOMUNIKAT NR 4
W załączniku publikujemy Państwu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775).

 

3004.2020
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 3
W załączniku publikujemy  Państwu Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 799).

 

3004.2020
KOMUNIKAT NR 2
KOMUNIKAT NR 2
Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780)