Ogłoszenie Starosty Lęborskiego w sprawie zmiany pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

Utworzono: 21-04-2020

 Lębork, dnia 21 kwietnia 2020 roku

 

OGŁOSZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO

W SPRAWIE ZMIANY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W LĘBORKU
W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU EPIDEMII

 

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697), Starosta Lęborski wprowadza reorganizację pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Starostwo Powiatowe w Lęborku do odwołania (zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami), ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku,  będzie zamknięte dla klientów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikiem będzie możliwy przede wszystkim elektronicznie (e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl lub starostwo_lebork@poczta.onet.pl) lub telefonicznie (tel.: 59 8632 810 – centrala; 59 8632 824 biuro obsługi interesanta; telefony do kierownictwa urzędu https://powiatleborski.bip.gov.pl/kierownictwo/kierownictwo.html).

Odbierana będzie poczta tradycyjna. Przy bocznym wejściu do urzędu znajduje się skrzynka pocztowa oraz czynne będzie okienko podawcze, w którym będzie można zostawić korespondencję.

Istnieje również możliwość załatwienia spraw, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, z zakresu:

  1. Wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych - tel.: 59 8632 815;
  2. Administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
    10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
    w zakresie dróg publicznych - tel.: 59 8632 858 lub 59 8632 839;
  3. Ochrony środowiska - tel.: 59 8632 822 lub 59 8632 845. 

W pozostałych sprawach Klienci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny z właściwym naczelnikiem/kierownikiem, w wyznaczonych miejscach Starostwa Powiatowego w Lęborku

Skarbnik Powiatu

Sekretarz Powiatu

Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału Komunikacji

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych    

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału Budownictwa

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Główna Księgowa

Kierownik Biura Rady Powiatu                                          

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji                        

Kierownik Referatu Programów Pomocowych            

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa                              

Powiatowy Rzecznik Konsumenta                                  

Biuro Rzeczy Znalezionych                                                

59 8632 811

59 8632 804

59 8632 834

59 8632 815

59 8632 833

59 8632 822

59 8632 858

59 8632 849

59 8632 856

59 8632 803

59 8632 853

59 8632 851

59 8632 820

59 8632 823

59 8628 841

59 8632 805

 

 

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie lub po wcześniejszym umówieniu wizyty w  Starostwie pod numerem telefonu
59 8632 824. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/iw1fys982r/skrytka
/iw1fys982r/SkrytkaESP

Możliwe jest załatwienie części spraw urzędowych na stronie https://obywatel.gov.pl 
lub za pomocą formularza uniwersalnego umieszczonego na stronie – https://www.gov.pl/web/gov/wyślij-pismo-ogolne.  

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Wspólnie zadbajmy o zdrowie Nasze i Naszych najbliższych. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu Lęborskiego jest najważniejsze.

Ogłoszenie Starosty