Pilotażowa profilaktyka przeciw boreliozie.

Zarząd Powiatu Lęborskiego podjął decyzję o pilotażowej realizacji przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku badań profilaktycznych związanych z wczesnym wykrywaniem boreliozy wśród mieszkańców Powiatu Lęborskiego.

W Polsce w ostatnich latach zauważa się duży wzrost zachorowań na boreliozę. Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, w 2019 roku zanotowano 20.614 nowych przypadków boreliozy. W roku 2018 przypadków zakażenia było 20.139, a w 2017 – 21.514 (dane z Głównego Inspektoratu Sanitarnego). Dla porównania, jeszcze 10 lat temu notowano ok. 4 tysiące przypadków, czyli pięciokrotnie mniej. W obliczu braku metod profilaktyki swoistej (szczepienia), borelioza stanowi coraz poważniejszy problem natury medycznej i społecznej.Pomimo dużego zagrożenia atakami kleszczy, dostępu do wielu publikacji, zarówno naukowych jak i popularnonaukowych, wiedza na temat występowania chorób przenoszonych przez kleszcze, ich profilaktyki i leczenia jest nadal znikoma w polskim społeczeństwie. Należy zatem zwiększać dostęp do diagnostyki boreliozy, co jest postępowaniem społecznie oczekiwanym i przełoży się na wzrost wykrywalności w populacji.

Zarząd Powiatu Lęborskiego podjął decyzję o pilotażowej realizacji przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku badań profilaktycznych związanych z wczesnym wykrywaniem boreliozy wśród mieszkańców Powiatu Lęborskiego.

Badania diagnostyczne dla pacjentów w stosunku do których stwierdzone zostanie podejrzenie boreliozy, będą wykonywane na podstawie skierowania od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Badania prowadzane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wzór skierowania do pobrania zamieszczamy w załączniku.