przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Posiedzenie w sprawie uwarunkowań środowiskowych dotyczących odwiertów gazu z łupków na terenie powiatu lęborskiego

Dnia 26 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Lęborskiego, na którym przedstawicie firmy Lane Energy Poland sp. z o. o., posiadającej koncesję Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w rejonie "Lębork", omawiali uwarunkowania środowiskowe dotyczące wykonania odwiertów gazu z łupków na terenie powiatu lęborskiego.


Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork