• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Odnawialne Źródła Energii

Krajowy Program "Czyste Powietrze"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wdraża na terenie województwa pomorskiego Krajowy Program „Czyste Powietrze.” Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, koks, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła.
Turbiny pionowego obrotu
Turbiny pionowego obrotu to stosunkowo nowa technologia, którą charakteryzują obiecujące parametry. Mogą one pracować przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 0,6-0,8 m/s. Wysoce efektywna konstrukcja eliminuje konieczność budowania wysokich masztów oraz umożliwia składanie obiektu z funkcjonalnych segmentów. Polscy producenci szacują żywotność tego typu instalacji nawet na 70 lat.
RYŚ - termomodernizacja budynków
Dzięki termomodernizacji swojego budynku przyczynisz się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakoś powietrza w Polsce. Zmniejszysz domowe rachunku poprzez oszczędności spowodowane zmniejszonym zapotrzebowaniem na ciepło.
Zaproszenie do udziału w seminarium pn. „Zrównoważone energetycznie miasta - od planowana do działania”
które odbędzie się w Kościerzynie w dniu 26 listopada 2015 r. Seminarium jest organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" i Urząd Miasta w Kościerzynie i jest przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym.
Zapraszenie do udziału w seminarium na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
Ambasada Królestwa Danii we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza do udziału w seminarium na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się w dniu 19-go listopada 2015 w Gdańsku w godzinach 11:00 – 15:30 w Sali Superior budynku zabytkowej szkoły należącym do Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1 (budynek naprzeciwko głównego gmachu Filharmonii).
Spotkanie nt. ,,Rola sołtysa w rozwoju społeczności wiejskiej i edukacji dotyczącej ochrony klimatu’’
W dniu 5 października w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne dotyczące ochrony klimatu.
Spotkanie z sołtysami pn. ,,Rozwój wsi - rola sołtysa i instrumenty wsparcia’’

W dniu 27 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku zorganizowano spotkanie  z sołtysami z Powiatu Lęborskiego pn. ,,Rozwój wsi  - rola sołtysa i instrumenty wsparcia’’. Podczas spotkania Starosta Lęborski, Teresa Ossowska - Szara uhonorowała 9 sołtysów z gmin powiatu lęborskiego, najlepiej gospodarujących funduszami sołeckimi