przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Odnawialne Źródła Energii

Lista podstron:

Krajowy Program "Czyste Powietrze"

Dziś ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze.

czytaj więcej ...

Program "Mój prąd"

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

czytaj więcej ...

Turbiny pionowego obrotu

Turbiny pionowego obrotu to stosunkowo nowa technologia, którą charakteryzują obiecujące parametry. Mogą one pracować przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 0,6-0,8 m/s. Wysoce efektywna konstrukcja eliminuje konieczność budowania wysokich masztów oraz umożliwia składanie obiektu z funkcjonalnych segmentów. Polscy producenci szacują żywotność tego typu instalacji nawet na 70 lat.

czytaj więcej ...

RYŚ - termomodernizacja budynków

Dzięki termomodernizacji swojego budynku przyczynisz się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakoś powietrza w Polsce. Zmniejszysz domowe rachunku poprzez oszczędności spowodowane zmniejszonym zapotrzebowaniem na ciepło.

czytaj więcej ...

KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych OZE

czytaj więcej ...

BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii

czytaj więcej ...

Zaproszenie do udziału w seminarium pn. „Zrównoważone energetycznie miasta - od planowana do działania”

które odbędzie się w Kościerzynie w dniu 26 listopada 2015 r. Seminarium jest organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" i Urząd Miasta w Kościerzynie i jest przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym.

czytaj więcej ...

Zapraszenie do udziału w seminarium na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Ambasada Królestwa Danii we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza do udziału w seminarium na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się w dniu 19-go listopada 2015 w Gdańsku w godzinach 11:00 – 15:30 w Sali Superior budynku zabytkowej szkoły należącym do Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1 (budynek naprzeciwko głównego gmachu Filharmonii).

czytaj więcej ...

Spotkanie nt. ,,Rola sołtysa w rozwoju społeczności wiejskiej i edukacji dotyczącej ochrony klimatu’’

W dniu 5 października w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne dotyczące ochrony klimatu.

czytaj więcej ...

Czym jest energia odnawialna?

czytaj więcej ...

Dlaczego OZE?

czytaj więcej ...

Ustawa o OZE

czytaj więcej ...

Potencjał dla fotowoltaiki w Polsce

czytaj więcej ...

Instalacja fotowoltaiczna - nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia

czytaj więcej ...

Prosument

czytaj więcej ...

Dla mieszkańców miasta Lęborka dostępne są dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska

czytaj więcej ...

Spotkanie z sołtysami pn. ,,Rozwój wsi - rola sołtysa i instrumenty wsparcia’’

W dniu 27 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku zorganizowano spotkanie  z sołtysami z Powiatu Lęborskiego pn. ,,Rozwój wsi  - rola sołtysa i instrumenty wsparcia’’. Podczas spotkania Starosta Lęborski, Teresa Ossowska - Szara uhonorowała 9 sołtysów z gmin powiatu lęborskiego, najlepiej gospodarujących funduszami sołeckimi

czytaj więcej ...

Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork