• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Spotkanie nt. ,,Rola sołtysa w rozwoju społeczności wiejskiej i edukacji dotyczącej ochrony klimatu’’

W dniu 5 października w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne dotyczące ochrony klimatu. Podczas spotkania informowano o sposobie pozyskania środków finansowych na realizację projektów energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii oraz uhonorowano osoby piastujące funkcje sołtysów z terenu powiatu lęborskiego.

 

Program spotkania:

1. Otwarcie spotkania i przywitanie gości
    Pani Teresa Ossowska - Szara, Starosta Powiatu Lęborskiego

2. Rola i uhonorowanie osób piastujących funkcje sołtysa z terenu powiatu lęborskiego

3. Edukacja - ochrona klimatu
    Pani Elżbieta Godderis, Wicestarosta Powiatu Lęborskiego
    Pani Violetta Kurkiewicz - Zajączkowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
    Pan Ireneusz Kruk – Stowarzyszenie na Rzecz  Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu  
    Lęborskiego ,,HELIOS’’

    Informacja na temat, pozyskania środków finansowych na realizację projektów
    proekologicznych.

4. Podsumowanie spotkania - dyskusja