przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Ewidencja stowarzyszeń

Lista podstron:

Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

czytaj więcej ...

Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork