• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Profilaktyczne programy zdrowotne

Placówki realizujące świadczenia w 2015 r.

Wszelkie świadczenia medyczne, jakie możemy uzyskać w poradniach specjalistycznych należą do grupy zwanej ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi. Noszą one nazwę porad specjalistycznych. Nieodpłatne usługi dostępne są tylko w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z placówką medyczną umowę.

Infolinia onkologiczna w województwie pomorskim

Od 1 lutego 2012 r. została uruchomiona infolinia onkologiczna, która działa na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku (WCO) i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne

Palenie tytoniu nie zawsze jest postrzegane jako choroba przewlekła. W Polsce codziennie pali ok. 9 milionów dorosłych Polaków, w tym ok. 40% mężczyzn i 20% kobiet. Ok. 50% palaczy posiada symptomy uzależnienia od tytoniu, a 15% uzależnionych jest biologicznie od nikotyny.

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania) głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu).

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, nowotworem u kobiet w Polsce.

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Opis problemu zdrowotnego Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. 

Tweety użytkownika @PowiatLeborski