Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno