Przebudowa DP 1325G na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce

Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G - na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce.
DP 1325G od km 6+450 do km 7+700 - odcinek o długości 1,250 km

Umowa z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym "DROMOS" Sp. z o.o. w Kartuzach została zawarta 5.04.2023 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w czasie 165 dni od zawarcia umowy.

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji: 2.238.579,82 zł.
Dofinansowanie: 1.119.289,00 zł.

Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku
Przebudowa DP 1325G na odcinku