• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na V sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się 7 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lęborski za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
 7. Informacja o realizacji zadań w 2018 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.
 8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w  Powiecie Lęborskim za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko kierownika (dyrektora) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13 oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2022 orz podjęcie uchwały.
 12. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za II półrocze 2018 roku.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Zdzisław Chojnacki