• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na VII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji zadania współfinansowanego z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych poprzez realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G” oraz podjęcie uchwały.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.  
 7. Zamknięcie obrad.