• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XXI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Powiatu Lęborskiego, na wniosek Zarządu Powiatu Lęborskiego, zwołuję XXI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 15 października 2020 roku (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego w charakterze Partnera w projekcie pn. Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podjęcie uchwały.
 4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim" w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz podjęcie uchwały.
 5. Zamknięcie obrad.