• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Dokumenty programowe

Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007-2015

Program diagnozuje problemy Powiatu Lęborskiego w świetle 4 priorytetowych obszarów działania...

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia na lata 2007-2013

Program ten wyznacza kierunki działań, które mają służyć jednemu nadrzędnemu celowi, jakim jest zwiększenie zatrudnienia w powiecie lęborskim poprzez...

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

 Dokument ten określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu Unii Europejskiej w okresie najbliższych lat ...

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

 Jest podstawowym dokumentem strategicznym wytyczającym kierunki rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020. Dokument ten opisuje...