• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Projekty pozostałe zrealizowane w latach 2007 – 2013

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów z zespołu szkół w Wicku
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Czym skorupka za młodu nasiąknie… - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej”.

 Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

„Proekologia – strategią przyszłości MŚP” UDA-POKL.02.01.01-00-361/13

 Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. pomocy de minimis.

Przedszkole bliskie - edukacja elementarna w miejscu zamieszkania dziecka

 Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do edukacji poprzez propagowanie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Wicko.