• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

E-POWIAT - budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim - etap I”

E-POWIAT - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POWIECIE LĘBORSKIM - ETAP I

                                          

Był to projekt zrealizowany w latach 2006 – 2008, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki któremu gminne urzędy powiatu lęborskiego otrzymały nowe komputery, drukarki i skanery połączone w nowoczesną sieć komputerową. 

Wartość projektu wyniosła 922 188,08 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 910 824,68 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 683 118,51 zł, oraz środki Jednostek Samorządu Terytorialnego 249 000 zł. 

Celem projektu było zwiększenie dostępności mieszkańców i podmiotów gospodarczych do elektronicznych usług publicznych spełniających ich specyficzne potrzeby, usprawnienie obsługi w urzędach administracji samorządowej, zwiększenie dostępności interesantów do informacji, oraz usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy administracji. W wyniku realizacji projektu usprawniła się obsługę mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz skrócił czas załatwiania spraw u osób korzystające z systemu.

Projekt przewidywał:

• modernizację sieci internetowej w urzędach, 

• budowę powiatowej sieć Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, czyli tzw. Infomatów (zwanych również multimedialnymi kioskami informacyjnymi),

• wprowadzenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - E - obieg, dzięki któremu można załatwić część spraw drogą elektroniczną,

• wdrożenie elektronicznego podpisu, który umożliwia kontakty elektroniczne interesantów z urzędem. Rozwiązanie bazujące na kryptografii asymetrycznej umożliwia podpisywanie dokumentów oraz podpisywanie i szyfrowanie wiadomości 

e-mail, 

• wdrożenie transakcyjnego portalu e-powiat.

Projekt zrealizowany został przez:

SAMORZĄD POWIATU LĘBORSKIEGO

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

www. powiat-lebork.com

WSPÓLNIE Z GMINAMI: 

MIASTO LĘBORK, NOWA WIEŚ LĘBORSKA, WICKO 

Lokalizacja Infomatów:

- Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 

- Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,

- Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24,

- Urząd Gminy Wicko, Wicko 60,

- Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, ul. Armii Krajowej 16,

- Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, ul. Gdańska 36,

- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”, Lębork, ul. Wyszyńskiego 3,

- Urząd Miejski w Łebie, ul. Kościuszki 90,

- Urząd Gminy Cewice, ul. W. Witosa 16.

PROJEKT W 75% WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ W 25% Z BUDŻETU SAMORZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO I GMIN: MIASTO LĘBORK, NOWA WIEŚ LĘBORSKA, WICKO.