• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół w konsekwencji wdrożenia w powiecie lęborskim do 31.07.2015r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli 

Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru do Sieci Współpracy i Samokształcenia w ramach projektu „Kompleksowa Organizacja Rozwoju Nowoczesnej Edukacji w Powiecie Lęborskim”

Powiat Lęborski informuje, iż w dniach od 23 października 2014 r. do 31 października 2014 r. prowadzony jest nabór uczestników do sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Kompleksowa organizacja nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sieci do których można składać formularze:

1. Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli – Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

2. Sieć wychowawcza – Praca z rodzicami i uczniami.

3. Sieć humanistyczna – Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

4. Sieć matematyczna – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

Szczegółowych informacji udziela Pan Krystian Kuczyński w Starostwie Powiatowym w Lęborku w pokoju nr 212 lub pod numerem telefonu 59 848-08-67 w godzinach pracy Starostwa.

Informacje o projekcie

Zaakceptowany budżet wynosi 397 293 zł. (środki UE – 85%, środki krajowe – 15%, wkład własny Powiatu – 0 zł). 

Okres realizacji: 01.07.2014 – 31.07.2015. 

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół w konsekwencji wdrożenia w powiecie lęborskim do 31.07.2015r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli (150 kobiet, 20 mężczyzn) i zewnętrznego wspomagania szkoły.

Planuje się przeprowadzenie następujących działań projektowych: 

1. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim - OFERTY DOSKONALENIA. 

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji we współpracy z 40 szkołami i 8 przedszkolami dokonają diagnozy ww. placówek, analizy potrzeb, opracują Roczne Plany Wspomagania. W ramach RPW z projektu finansowane będą szkolenia, konsultacje, warsztaty, pomoc w organizowaniu przedsięwzięć integrujących środowiska szkolne. Na 2 spotkania w ramach każdego RPW będzie zapraszany ekspert/ trener / konsultant, pozostałe spotkania będzie koordynował i prowadził SORE z pracownikami i dyrekcją danej szkoły / przedszkola. Jedno spotkanie w ramach każdego RPW będzie prowadzone w formie 8-godzinnych warsztatów. 

2. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim - SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W ramach projektu powstaną 4 sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników oświaty. Część spotkań będą współprowadzić: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (nabycie doświadczenia przez placówkę w celu kontynuacji zadań po projekcie), Biblioteka Pedagogiczna w Lęborku. Każda sieć obejmie 15-25 nauczycieli (dopasowane do liczby deklarujących udział w danej sieci), spotykanie się 3-5 razy w roku szkolnym. Z projektu finansowane będą materiały szkoleniowe i eksperci. Zankietowani nauczyciele wstępnie wyrazili wolę udziału w kilkunastu sieciach. Tematyka sieci zależna będzie od szczegółowej diagnozy szkół przeprowadzonej przez SORE we współpracy z koordynatorem sieci (III kw. 2014). Na dwa spotkania w ramach każdej sieci będzie zapraszany ekspert, pozostałe spotkania będzie prowadził koordynator sieci we współpracy z uczestnikami danej sieci.

Zobacz również