• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Lider wiejski

Celem głównym projektu "Lider wiejski" jest rozwój dialogu i integracja społecznej na terenach wiejskich powiatu lęborskiego poprzez działania ukierunkowane na liderów lokalnych społeczności poprzez następujące szkolenia:

a.      Komunikacja interpersonalna

b.     Pisanie projektów (w tym identyfikacja lokalnych problemów i potrzeb na terenach wiejskich)

c.      Negocjacje

d.     Integracja środowiska lokalnego – weekendowe szkolenie wyjazdowe

e.     Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji społecznych

f.      Źródła dochodu dla organizacji społecznych w miejscowościach wiejskich

 

W ramach projektu spośród społeczności z terenu gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko oraz miasta Łeba wyłonionych zostanie 30 tzw. LIDERÓW, którzy przejdą cykl szkoleń. Grupa objęta wsparciem należy do części społeczeństwa, która będzie współpracować na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i integracji społecznej w regionie.

Podczas szkoleń przy pomocy prowadzących zajęcia powstaną 3 gotowe, odpowiadające lokalnym potrzebom projekty. Pomysłodawcami projektów będą uczestnicy, którzy zaangażują się w pisanie projektów bardziej, jeżeli zauważą swój wpływ na działania podejmowane na terenie ich miejscowości, co przyczyni się do wykorzystania środków w sposób optymalny do potrzeb. szkolenie ma charakter wielomodułowy, gdyż realizacja projektu wymaga od uczestników poznania różnorodnych umiejętności niezbędnych do pełnienia roli lidera wiejskiego.