• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Moje boisko - ORLIK 2012

To projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku ze środków budżetu państwa, samorządu województwa pomorskiego oraz powiatu lęborskiego. 

Wartość projektu to 1 799 999,80 zł. 

Dofinansowanie przez Urząd Wojewódzki (środki z budżetu państwa) – 333 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski (środki z budżetu województwa) – 333 000,00 zł.

Środki własne Powiatu Lęborskiego – 1 133 999,80 zł.

W ramach projektu powstał kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.

Boisko ORLIK 2012 umożliwi uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe mieszkańców Lęborka i okolic. Udostępnienie społeczeństwu obiektu sportowego da możliwość aktywnego uprawiania sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia, np. weekendów ze sportem, organizowanie zawodów sportowych dla drużyn piłkarskich. 

Kompleks dwóch boisk jest cennym uzupełnieniem bazy sportowej dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku i Gimnazjum Nr 1 w Lęborku. 

Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne. Po oddaniu do użytku zatrudniony zostanie przez okres co najmniej 10 lat trener środowiskowy, który będzie profesjonalnie prowadził zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym na obiekcie (w szczególności dzieciom i młodzieży).