• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Płaszczyzna porozumienia – etap II

 Celem głównym projektu jest rozwój dialogu partnerstwa publiczno - społecznego 

i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie lęborskim

 

Projekt wspiera tworzenie partnerstw na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej i jest kontynuacją funkcjonowania powiatowego biura partnerstwa skupionego wokół realizacji założeń Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego oraz realizuje formę wsparcia w ramach działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Termin realizacji projektu:

1 lipca 2009 - 31 grudnia 2010

 

Beneficjenci projektu:

Partnerzy społeczni i gospodarczy oraz instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, 
w 100% posiadający siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę wyłącznie na terenie 
powiatu lęborskiego. Będą to przedstawiciele środowisk społecznych: zawodowych, gospodarczych, obywatelskich i samorządowych, które chcą zaangażować się w planowanie i realizację działań ukierunkowanych na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu oraz współpracować na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i integracji społecznej w regionie.

 

Cele szczegółowe projektu to:

1. Rozwój partnerstwa powiatowego oraz wzmocnienie dialogu i współpracy na poziomie lokalnym

2. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne funkcjonowania partnerstwa powiatowego

3. Wzmocnienie koordynacji i nadzoru nad wdrażaniem Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego

4. Wsparcie lokalnych podmiotów w zakresie programowania i realizacji działań rozwojowych

5. Wzmocnienie świadomości konieczności programowania i planowania działań oraz upowszechnianie na poziomie lokalnym informacji o możliwościach pozyskania funduszy pomocowych

6. Animowanie i wsparcie partnerskich inicjatyw projektowych

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia ukierunkowane na rozwój powiatu z zakresu:

- pisania projektów (3dni)

- zarządzania projektami (3dni)

- rozliczania projektów (2dni)

- komunikacji interpersonalnej (2dni)

- negocjacji (3dni)

- zawiązywania partnerstw (2dni)

- zamówień publicznych (2dni)

 

Rolę instytucji pośredniczącej pełni Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Departament EFS)

 

Zapraszamy na portal stworzony w ramach projektu: