• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Płaszczyzna porozumienia - partnerstwo publiczno-społeczne w powiecie lęborskim

Jest to projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie 1 lipiec 2008 - 30 czerwiec 2009. Zakładał on przede wszystkim kontrolę i monitoring Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego. Ponadto w ramach projektu powstało biuro, w którym pracownicy pomagali beneficjentom pokonać drogę od pomysłu do realizacji projektu (udzielanie porad, konsultacji, szukanie pomysłów na projekty oraz szukanie konkursów, rozsyłanie informacji o możliwości pozyskania środków zewnętrznych itp).

Dla chętnych zorganizowane były szkolenia na tematy związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz z ich rozliczaniem. Odbyły się także różne szkolenia i warsztaty na wniosek podmiotów (czyli takie, na był popyt). 

Projekt miał za zadanie zintegrować w powiecie lęborskim wszystkie trzy sektory:

I sektor państwowy - administrację publiczną, 

II sektor biznesu - przedsiębiorców

III sektor społeczny - organizacje pozarządowe.

W ramach projektu na stronie Powiatu Lęborskiego powstało pierwsze tego typu forum internetowe – jako forma promocji aktywnych organizacji, baza pomysłów, baza partnerów chętnych do wspólnej realizacji różnych przedsięwzięć, a przede wszystkim miejsce, gdzie organizacje mogły odnaleźć się nawzajem, zdobyć do siebie kontakty i współpracować.

Rolę instytucji pośredniczącej pełnił Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Departament EFS)

 http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs/: 

Zapraszamy na forum: