• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego

17-11-2011 - SEMINARIUM - 8 grudnia 2011 r. „Zarządzanie mocnymi stronami i talentami w budowaniu ścieżek rozwoju zawodowego uczniów”

Powiat Lęborski serdecznie zaprasza pracowników administracji oświatowej (organów prowadzących), dyrektorów szkół z terenu Powiatu Lęborskiego, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu Lęborskiego – w szczególności uczestników projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego” do udziału w seminarium na temat: „Zarządzanie mocnymi stronami i talentami w budowaniu ścieżek rozwoju zawodowego uczniów”.

Beneficjent projektu informuje iż, są jeszcze wolne miejsca na kurs: „Porozumienie w szkole – zasady negocjacji i mediacji dla nauczycieli. Rozwiązywanie problemów na linii nauczyciele – uczniowie - rodzice”

Beneficjent projektu informuje iż, są jeszcze wolne miejsca na kurs: „Porozumienie w szkole – zasady negocjacji i mediacji dla nauczycieli. 

UWAGA! Beneficjent projektu informuje iż, są jeszcze wolne miejsca na kurs

„Budowanie pozytywnych relacji w klasie i szkole. Przeciwdziałanie agresji w szkole. Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania”

Informacja o realizacji projektu

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego”
W ramach następujących działań:  • Studia podyplomowe w kierunku „Surdopedagogika” • Studia podyplomowe w kierunku „Oligofrenopedagogika” zostały utworzone listy podstawowe orz listy rezerwowe.
Rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych
NOWE FORMY WSPARCIA!!! Projekt „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego