• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim

Powiat Lęborski oraz Gmina Miasto Lębork realizuje projekt „PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI W POWIECIE LĘBORSKIM”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Został opracowany w celu dostosowania kwalifikacji nauczycieli do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju powiatu lęborskiego, zmiany kierunków kształcenia, zapotrzebowania na nowe i wyższe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuację demograficzną w systemie oświaty. W projekcie przewidziano podniesienie wiedzy z zakresu metod nowoczesnego nauczania, wzrost umiejętności wykorzystywania przez nauczycieli nowoczesnych narzędzi do prowadzenia zajęć lekcyjnych, zwiększenie liczby doradców zawodowych, zwiększenie znajomości języków obcych wśród nauczycieli powiatu lęborskiego. Projekt skierowany jest do wszystkich nauczycieli szkół powiatu lęborskiego zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji. Przewidywana liczba nauczycieli objętych projektem to 125 osób. 

Uczestnicy projektu będą mogli brać udział w następujących działaniach:

a) Szkolenia:

- SKUTECZNE MOTYWOWANIE

- UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE NIEZBĘDNE DO NAUCZANIA W SZKOLE

- NAUCZANIE Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK MULTIMEDIALNYCH WRAZ Z FORMAMI AKTYWIZUJACYMI

- DORADCA ZAWODOWY

- JĘZYKOWYCH

- KOMPUTEROWYCH

b) Studia Podyplomowe:

- DORADCA ZAWODOWY

INRORMACJA O STANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ W 2009 ROKU

W RAMACH PROJEKTU pn. „PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI W POWIECIE LĘBORSKIM”

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Departament EFS)

 http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs/