• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Projekty stypendialne finansowane z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2007

                    

W latach 2004-2007 Starostwo Powiatowe w Lęborku z sukcesem zrealizowało 6 projektów stypendialnych na łączną kwotę prawie 3 mln zł. Wszystkie te projekty zrealizowane były w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rolę instytucji pośredniczącej pełnił Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 
 
Poniżej znajduje się informacja o realizacji programów stypendialnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dla studentów w latach 2004-2007