• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G - 2 (RPO)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego

- Projekt zakłada przebudowę drogi 1306G na odcinku Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego o długości 10,780 km 

- Okres realizacji: 2009 - 2010 

- Całkowite wydatki kwalifikowane - 7 080 938,67 zł, w tym:

Dofinansowanie: 5 146 574,80 zł

Wkład własny: 1 934 363,87 zł 

(w tym: Powiat Lęborski - 1 634 363,87 zł, Gmina Wicko 300 000,00 zł)

- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 – Poddziałanie 8.1.1 Lokalna Infrastruktura Drogowa.