• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G... -3 (Schetynówka)

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G odc. od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6

Wartość projektu 1 885 507,40 zł, w tym: 

- Dofinansowanie z budżetu państwa – 942 753,00 zł 

- Wkład własny – 942 754,40 zł, w tym:

- Powiat Lęborski – 566 869,46 zł, 

- Gmina Nowa Wieś Lęborska 10 000 zł, 

- Gmina Miasto Lębork 365 884,94 zł. 

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1329G obejmuje odcinek ul. Gdańskiej od km 0+315 do km 1+960,80. 

Przebudowa objęła remont nawierzchni, przebudowę i nowe rozmieszczenie zatok autobusowych oraz przebudowę chodników i budowę ciągu pieszo-rowerowego. Zadbano również o bezpieczeństwo pieszych poprzez prefabrykowane azyle dla pieszych, bariery stalowe i oznakowanie. Umocniono pobocza i skarpy. 

Poprawiło to nie tylko stan drogi ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a także stan środowiska naturalnego. 

Projekt zrealizowany przez Powiat Lęborski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (tzw. Schetynówki).

Partnerzy: Gmina Nowa Wieś Lęborska i Gmina Miasto Lębork.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa i Samorządu Powiatu Lęborskiego oraz Samorządu Gminy Nowa Wieś Lęborska i Gminy Miasto Lębork w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011