• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Przyjaciele dzieci ulicy

15-11-2011 - Wszystkich zainteresowanych tematyką wolontariatu, a w szczególności osoby, które zamierzają podjąć działania jako wolontariusz, zapraszamy do Punktu Promocji Wolontariatu

 Od stycznia 2011 r. w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” rozpoczął działalność Punkt promocji wolontariatu, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a. 

27-10-2011 - Turniej tenisa stołowego

Mam zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13-18 lat z terenu miasta Lęborka do udziału w TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO!

17-10-2011 - Punkt promocji wolontariatu, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku

Wszystkich zainteresowanych tematyką wolontariatu, a w szczególności osoby, które zamierzają podjąć działania jako wolontariusz, zapraszamy do Punktu Promocji Wolontariatu w dniu.: 20 października 2011 r. – godz. 8.00 – 10.00, 21 października 2011 r. – godz. 8.00 – 11.00

SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 28 września 2011 r. o godzinie 15.30 w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w Sali nr 13, odbędzie się BEZPŁATNE spotkanie informacyjne w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” dotyczące wolontariatu, wykluczenia społecznego, problemów mieszkańców.

Powstaje film promujący wolontariat

Od stycznia 2011 r. w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” rozpoczął działalność Punkt promocji wolontariatu, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a.

W ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” działa Punkt promocji wolontariatu

Wszystkich zainteresowanych tematyką wolontariatu, a w szczególności osoby, które zamierzają podjąć działania jako wolontariusz, zapraszamy do Punktu Promocji Wolontariatu w dniu 9 września 2011 r. – godz. 11.00 – 16.00

30 sierpnia 2011 r. rajd pieszy organizowany przez Punkt promocji wolontariatu „Przyjaciele dzieci ulicy”

Od stycznia 2011 r. w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” rozpoczął działalność Punkt promocji wolontariatu, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a.

Punkt promocji wolontariatu
Punkt promocji wolontariatu przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a
13 lipca 2011 r. rajd rowerowy organizowany przez Punkt promocji wolontariatu „Przyjaciele dzieci ulicy”

Od stycznia 2011 r. w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” rozpoczął działalność Punkt promocji wolontariatu, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a. 

Punkt promocji wolontariatu „Przyjaciele dzieci ulicy”

1 lipca 2011 r. – godz. 10.00 – 15.00

SPOTKANIE INFORMACYJNE - „Przyjaciele dzieci ulicy”

W dniu 4 lipca 2011 r. o godzinie 10.30 w ZSGŻiA w Lęborku

Punkt promocji wolontariatu

w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy”

UWAGA!!! DO 30 KWIETNIA 2011 r. TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PRZYJACIELE DZIECI ULICY”

Wszystkim zainteresowanym udziałem w projekcie w wieku 13 – 18 lat proponujemy alternatywne BEZPŁATNE zajęcia spędzania wolnego czasu:

Od stycznia 2011 r. w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” rozpoczął działalność Punkt promocji wolontariatu, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a.
Do podstawowych działań Punktu Promocji Wolontariatu należą:
promocja idei wolontariatu i ruchu woluntarystycznego
informacja i poradnictwo z zakresu wolontariatu
współpraca z Punktami wolontariatu
organizacja spotkań dot. wolontariatu
wspieranie pośrednictwa wolontariatu
udostępnianie publikacji i materiałów dotyczących wolontariatu
realizacja imprez z udziałem wolontariuszy
Przyjaciele dzieci ulicy

W dniu 16 lutego 2010 roku Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 207/293/10 zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs 03/POKL/7.2.1/2009 w ramach poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013”.