• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Rewitalizacja Centrum Lęborka

Projekt partnerski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Działanie: 3.2 Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
Poddziałanie: 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Całkowita wartość projektu wynosi 13.227.070,86 PLN, gdzie poziom dofinansowania jest wysokości 70%, tj. 9.258.109,59 PLN.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Lębork. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła, Wspólnotą Mieszkaniową „Armii Krajowej 7”, Powiatem Lęborskim.

„Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku.”

W ramach działań Powiatu Lęborskiego została wybudowana sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku. W wybudowanej sali dla osób zamieszkujących okoliczne tereny prowadzone są zajęcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku .

Projekt w części realizowanej przez Powiat Lęborski został rozliczony z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego:

Wartość poniesionych wydatków: 2.193.579,54 zł
Otrzymane refundacje wydatków: 1.487.789,49 zł
Wkład własny Powiatu: 705.790,05 zł

Galeria zdjęc z placu budowy:
http://www.powleb.webd.pl/index.php?id=280,1607,0,0,1,0

 

Prezentacja do pobrania: