• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

SAMO-DZIELNI

Od 27 kwietnia 2015 rusza nabór pracodawców chętnych do przyjęcia stażystów-uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Staże organizowane są w ramach projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla Projektu “Samo dzielni”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Samo-dzielni” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2014/2015.

Informacja o rekrutacji do projektu SAMO-DZIELNI

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Samo-dzielni” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2013/2014

„SAMO-DZIELNI”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.