• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Schetynówka

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Powiat Lęborski / Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku

Wartość zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego: 1.480.156,01 zł, w tym:

 • dotacja z budżetu Państwa: 740.078,00 zł
 • wkład własny Powiatu Lęborskiego: 370.039,01 zł
 • wkład własny Gminy Cewice: 370.039,00 zł

Zakres robót obejmuje m. in.: 

 • profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości średnio 100 kg/m2 oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT1, WT2 dla ruchu KR 3-4; 
 • uzupełnienie poboczy humusem średniej grubości 10 cm i wykonanie umocnionego pobocza ziemnego KŁSM grubości 10 cm strona prawa na długości 2,580 km 
 • wykonanie dwóch zatok autobusowych (dwa kierunki), chodników i przejścia dla pieszych. 
 • rozbiórka zniszczonych chodników i ułożenie nowych,
 • wykonanie zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej betonowej, 
 • odmulenie rowów

Projekt realizowany przez Powiat Lęborski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki).

Partnerzy: Gmina Cewice.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa i Samorządu Powiatu Lęborskiego oraz Samorządu Gminy Cewice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych