przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:



Boczne menu


Schetynówka

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Powiat Lęborski / Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku

Wartość zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego: 1.480.156,01 zł, w tym:

Zakres robót obejmuje m. in.: 

Projekt realizowany przez Powiat Lęborski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki).

Partnerzy: Gmina Cewice.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa i Samorządu Powiatu Lęborskiego oraz Samorządu Gminy Cewice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych


Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork