• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Stypendia drogą do sukcesu (2009 r.)

                    

 

 

W kwietniu 2009 r. Powiat Lęborski zrealizował projekt pn.:

„Stypendia drogą do sukcesu” 

w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,  działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

 Ilość stypendystów: 449

W tym kobiety: 295

W tym mężczyźni: 154

Całkowita wartość projektu: 565 918,18 zł

 
 
 

Rolę instytucji pośredniczącej pełnił Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa