• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Wszyscy dla wszystkich - partnerstwo z doświadczeniem

 „Wszyscy dla wszystkich – partnerstwo z doświadczeniem” to projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie luty – maj 2008 w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Fundacją Merkury z Wałbrzycha w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 


Kwota dofinansowania uzyskanego na realizację projektu przez Powiat Lęborski wyniosła 49 600 zł. 

Projekt zakładał zaadoptowanie sprawdzonych modeli kompleksowej walki z długotrwałym bezrobociem wypracowanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Na Fali” oraz „Muflon” na terenie powiatu lęborskiego.
 
 

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Na Fali” stworzyło tzw. COLPS, czyli „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej” z siedzibą w Sopocie.Jest to model instytucji, która wypracowuje mechanizm wychodzenia z długotrwałego bezrobocia na otwarty rynek pracy, jako metody przeciwdziałania dyskryminacji, nierówności oraz wykluczeniu na rynku pracy.

 
 

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Muflon” stworzyło model gospodarki społecznej, wykorzystujący specyficzne lokalne uwarunkowania, wspierający proces likwidacji dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Jest to model ekonomii społecznej, czyli skuteczne narzędzie w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju. W ramach tego partnerstwa w powiecie wałbrzyskim powstały spółdzielnie socjalne.

 
 

EQUAL – to jedna z inicjatyw wspólnotowych, która ma na celu tworzenie modelowych rozwiązań pozwalających na eliminowanie wszelkich form nierówności i dyskryminacji na rynku pracy, a także umożliwiających pracownikom i pracodawcom dostosowanie się do zmian warunków zatrudnienia wynikających z postępu technicznego.

 
 

Fundacja Fundusz Współpracy była instytucją wdrażającą Inicjatywę Wspólnotową EQUAL w Polsce. Ponadto w chwili obecnej pełni rolę Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (tzw. FOP) w zakresie komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PIW EQUAL