• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Z edukacją za pan brat

Wyniki rekrutacji podstawowej w ramach projektu ,,Z edukacją za pan brat''

 Wyniki rekrutacji podstawowej w ramach projektu ,,Z edukacją za pan brat'' w gminach wiejskich powiatu lęborskiego: Gminie Wicko, Gminie Cewice, Gminie Nowa Wieś Lęborska.

Rekrutacja!!! w ramach projektu ,,Z edukacją za pan brat''

Rozpoczęto zapisy na bezpłatny kurs komputerowy, który jest realizowany na terenach wiejskich powiatu lęborskiego w ramach projektu ,,Z edukacją za pan brat''.

Spotkanie informacyjne w Gminie Nowa Wieś Lęborska rozpoczynające projekt ,,Z edukacją za pan brat''

 W dniu 22 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej zorganizowano spotkanie informacyjne rozpoczynające projekt ,,Z edukacją za pan brat''.

Spotkanie informacyjne w Gminie Cewice rozpoczynające projekt ,,Z edukacją za pan brat''

 W dniu 21 marca 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Cewicach zorganizowano spotkanie informacyjne rozpoczynające projekt ,,Z edukacją za pan brat''.

Spotkanie informacyjne w Gminie Wicko rozpoczynające projekt ,,Z edukacją za pan brat''

W dniu 19 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku zorganizowano spotkanie informacyjne rozpoczynające projekt ,,Z edukacją za pan brat''.

Projekt „Z edukacją za pan brat”

 Celem głównym projektu jest wzrost aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie lęborskim u 21 kobiet i 3 mężczyzn na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na...