• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+

Informacje o projekcie

Projekt „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Powiat Lęborski zaprasza do współpracy pracodawców

zainteresowanych przyjęciem osób po pięćdziesiątym roku życia na 3-miesięczny staż

UWAGA! Rekrutacja do projektu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 •  osoby powyżej 50 roku życia, 
 •  pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), 
 • posiadające miejsce zamieszkania na terenie powiatu lęborskiego.

W projekcie zapewniamy BEZPŁATNE zajęcia:

 •  grupowe z doradcą zawodowym - 8h na osobę
 • indywidualne z doradcą zawodowym - 3h na osobę
 • grupowe poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - 15h
 • wyjazd integracyjny do instytucji kultury (np. kino, teatr, opera) wraz z wizytą w zakładzie pracy
 • indywidualne pośrednictwo pracy - średnio po 5 h na osobę

Ponadto każdy z uczestników otrzyma:

 • Kurs/szkolenie (średnio 160h na osobę) umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego) - oprócz szkolenia uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe
 • Staż (3 m-ce) - podczas stażu zapewnione będzie stypendium stażowe 
 • Badania lekarskie przed stażem/szkoleniem

Liczba miejsc ograniczona - w projekcie udział wziąć może tylko 30 osób!
Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2014 r. - 31 sierpnia 2015 r.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2014 r.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5
pokój 212 (II piętro)
tel. 59 848-08-67, e-mail: 50plus@starostwolebork.pl

W ramach projektu odbędą się następujące spotkania informacyjno – rekrutacyjne:

 •  27 sierpnia 2014, godz. 10.00, Starostwo Powiatowe w Lęborku (sala szkoleniowa)
 •  4 września 2014 r., godz.10.00, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
 •  3 września 2014 r., godz. 10.00, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku
 •  3 września 2014, godz. 12.00, Urząd Miejski w Łebie
 •  2 września 2014 r., godz. 11.00, Gminne Centrum Kultury w Cewicach

Człowiek - najlepsza inwestycja