• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Źródła finansowania zewnętrznego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje

Fundusze strukturalne - definicja i podstawowe informacje

Są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Pod tym pojęciem rozumie się zasoby finansowe Unii Europejskiej, z których udzielana jest pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich.

Programy wspólnotowe (europejskie)

 Są jednym ze sposób realizowania polityki Unii Europejskiej w różnych dziedzinach. 

Europejski Bank Inwestycyjny

Zajmuje się udzielaniem pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie